Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Byggnadsrätt

Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : från Finansdep…

Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09

av Stig Hedberg
Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : från Finansdepartementet SBA

Förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Ds:n innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen…

Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09

?Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09? är en utökad nyutgåva av den tidigare utgivna ?Kommentarer till AB 04 och ABT 06? och innehåller kommentarer till BKK:s AB 04 och ABT…

Författningshandbok för byggsektorn 2020/21 Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9 Ansvar inom entreprenadjuridiken Fukt : en handbok i anslutning till Boverkets byggregler
Författningshandbok för byggsektorn 202... Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9 av Niklas KåviusAnsvar inom entreprenadjuridiken av Stig HedbergFukt : en handbok i anslutning till Bov... av Lars-Olof Nilsson