Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Kontraktsrätt

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och…

av Per Henning Grauers

Electronic Documents in Maritime Trade

av Miriam Goldby
Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten an…

Electronic Documents in Maritime Trade

The book provides a critical analysis of electronic alternatives to documents used in the international sale of goods carried by sea, including invoices, bills of lading, certif…


European Contract Law Networks of Collaborative Contracts for Innovation Exploateringsavtal Avtal
European Contract Law av Hein KotzNetworks of Collaborative Contracts for... av Pablo Marcello BaqueroExploateringsavtal av Annika GustafssonAvtal av Rolf Dotevall

Termination for Breach of Contract Commercial Contracts: A Practical Guide to Standard Terms A Unified Approach to Contract Interpretation Contract Law
Termination for Breach of Contract av John StannardCommercial Contracts: A Practical Guide... av Dr Saleem SheikhA Unified Approach to Contract Interpre... av Ryan CatterwellContract Law av John Cartwright