Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Kontraktsrätt

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och…

av Per Henning Grauers

Networks of Collaborative Contracts for Innovation

av Pablo Marcello Baquero
Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten an…

Networks of Collaborative Contracts for Innovation

With the rise of automation and artificial intelligence, the companies that will succeed in the future are those who operate under a constant state of innovation. Not just that,…


A Unified Approach to Contract Interpretation Commercial Contracts: A Practical Guide to Standard Terms Avtal Exploateringsavtal
A Unified Approach to Contract Interpre... av Ryan CatterwellCommercial Contracts: A Practical Guide... av Dr Saleem SheikhAvtal av Rolf DotevallExploateringsavtal av Annika Gustafsson

Contract Law Data as Counter-Performance ? Contract Law 2.0? Uniform Rules for European Contract Law? European Contract Law
Contract Law av John CartwrightData as Counter-Performance ? Contract... Uniform Rules for European Contract Law? European Contract Law av Hein Kotz