Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Fusion & uppköp: rättsliga regler

Sök i Fusion & uppköp: rättsliga regler

Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler

Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga u…

av Gösta Nyström

I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler, dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt ges en översik…