Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Spedition: rättsliga regler

Sök i Spedition: rättsliga regler

Electronic Documents in Maritime Trade

av Miriam Goldby

Sjöfartsskyddsföreskrifter - ISPS-koden och anslutande lags…

Electronic Documents in Maritime Trade

The book provides a critical analysis of electronic alternatives to documents used in the international sale of goods carried by sea, including invoices, bills of lading, certif…

Sjöfartsskyddsföreskrifter - ISPS-koden och anslutande lagstiftning

Sjöfartsskyddet byggs upp av en omfattande och svåröverskådlig mängd internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Denna författningssamling är framtagen för den s…