Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Internationell sjörätt

Sök i Internationell sjörätt

The International Law of the Sea

The International Law of the Sea

av Yoshifumi Tanaka

This new edition has been fully revised to include up-to-date coverage of essential issues of the international law of the sea. Covering a number of new and important issues, su…

The International Law of the Sea

av Yoshifumi Tanaka

Sjöfartsskyddsföreskrifter - ISPS-koden och anslutande lags…

The International Law of the Sea

This new edition has been fully revised to include up-to-date coverage of essential issues of the international law of the sea. Covering a number of new and important issues, su…

Sjöfartsskyddsföreskrifter - ISPS-koden och anslutande lagstiftning

Sjöfartsskyddet byggs upp av en omfattande och svåröverskådlig mängd internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Denna författningssamling är framtagen för den s…