Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Tullar

EU Customs Law

av Timothy Lyons

Tullrätt

av Christina Moell
EU Customs Law

The third edition of EU Customs Law provides a fully updated treatment of legislation, new treaties and cases in the two courts of the EU especially but also in Member States.Th…

Tullrätt

Tullagstiftningen är viktig för all verksamhet som involverar internationell varuhandel. Genom god kännedom om bestämmelserna och deras tillämpning kan aktörerna säkerställa att…