Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Den juridiska professionen: allmänt

Sök i Den juridiska professionen: allmänt

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och y…

av Gunnel Colnerud

Att publicera - Etik och juridik för journalister och publi…

av Nils Funcke
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik

Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon fo…

Att publicera - Etik och juridik för journalister och publicister

Att offentliggöra yttranden som inte går över lagens gränser och som håller sig inom det etiskt försvarbara kräver kunskap och omdöme.Att publicera beskriver ingående de juridis…


On Human Rights Medieetik : framväxt, funktion, framtid Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar Tomorrow's Lawyers
On Human Rights av James GriffinMedieetik : framväxt, funktion, framtid av Torbjörn von KroghDet vi kan stå för : Anders Behring Bre... av Geir LippestadTomorrow's Lawyers av Richard Susskind

Law: A Very Short Introduction Institutions of Law English Legal System Concentrate Ethics and Values in Social Work
Law: A Very Short Introduction av Raymond WacksInstitutions of Law av Neil MacCormickEnglish Legal System Concentrate av Mark ThomasEthics and Values in Social Work av Sarah Banks