Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kyrkorätt (kanonisk rätt)

Sök i Kyrkorätt (kanonisk rätt)

Kyrkoordning med kommentarer (2018)

Kyrkoordning med kommentarer (2018)

av Gunnar Edqvist

I boken Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning finns kommentarer till varje enskild bestämmelse i kyrkoordningen i dess lydelse efter …