Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kyrkorätt (kanonisk rätt)

Sök i Kyrkorätt (kanonisk rätt)

Med god ordning och efter Guds vilja : en antologi om kyrkorätt

Med god ordning och efter Guds vilja : en antologi om kyrko…

Med god ordning och efter Guds vilja behandlar hur församlingar och stift i Svenska kyrkan utför sitt uppdrag i spänningsfältet mellan teologi och juridik. Svenska kyrkans tro, …

Kyrkoordning 2020 : med angränsande lagstiftning för Svensk…

Kunst Und Verfassung in Der Ddr: Kunstfreiheit in Recht Und…

av Maik Weichert
Kyrkoordning 2020 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser…

Kunst Und Verfassung in Der Ddr: Kunstfreiheit in Recht Und Rechtswirklichkeit

Der Machtanspruch der SED umfasste alle gesellschaftlichen Bereiche. Auch die Kunst in der DDR wurde von diesem absoluten Fuhrungsanspruch erfasst. Doch ebenso kompromisslos wie…