Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Offentlig förvaltning & offentlig sektor

Sök i Offentlig förvaltning & offentlig sektor

Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyel…

av Martin Fransson

Nyttan med allmännyttan

Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater

Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? I den här boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och…

Nyttan med allmännyttan

Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmänn…


Dåliga kunder gör bra affärer! - ett dilemma i offentlig upphandling Public Management Reform Public Management Reform New Public Management : ett nyliberalt 90-talsfenomen?
Dåliga kunder gör bra affärer! - ett di... av Staffan FurustenPublic Management Reform av Christopher PollittPublic Management Reform av Christopher PollittNew Public Management : ett nyliberalt... av Tom S. Karlsson

Välfärdsinnovation Projektledning i offentliga organisationer : om att genomföra förändring i välfärdssektorn Demokratisk och effektiv styrning : en antologi om forskning i offentlig förvaltning Principled Agents?
Välfärdsinnovation av Nikolaj LubanskiProjektledning i offentliga organisatio... av Christian JensenDemokratisk och effektiv styrning : en... Principled Agents? av Timothy Besley