Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Offentlig förvaltning & offentlig sektor

Sök i Offentlig förvaltning & offentlig sektor

Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyel…

av Martin Fransson

Projektledning i offentliga organisationer : om att genomfö…

av Christian Jensen
Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater

Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? I den här boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och…

Projektledning i offentliga organisationer : om att genomföra förändring i välfärdssektorn

Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organise…


Välfärdsinnovation New Public Management : ett nyliberalt 90-talsfenomen? Public Management Reform The Responsive City
Välfärdsinnovation av Nikolaj LubanskiNew Public Management : ett nyliberalt... av Tom S. KarlssonPublic Management Reform av Christopher PollittThe Responsive City av Stephen Goldsmith

Public Services and Citizenship in European Law Vad är problemet?:Om effektiv styrning av offentlig sektor Context in Action and How to Study It Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor
Public Services and Citizenship in Euro... Vad är problemet?:Om effektiv styrning... av Lars StigendalContext in Action and How to Study It Vad är problemet?: Om effektiv styrning... av Lars Stigendal