Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Konstruktionsindustri

Den ineffektiva byggbranschen : en förändringsagenda

Den ineffektiva byggbranschen : en förändringsagenda

av Mikael Anjou

Under 2018 och 2019 har byggsektorn, framför allt den del som är riktad mot bostäder, stått i fokus i nyhetsrapporteringen. Fallande bostadspriser, förseningar av nybyggda proje…

Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande

av Antti Kurvinen

Practical Project Management for Building and Construction

av Hans Ottosson
Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande

Att bygga bostäder med högre kvalitet behöver inte ge högre hyror än andra bostadsbyggen. Hög kvalitet och hållbarhet leder till högre initialkostnad, men till lägre driftskostn…

Practical Project Management for Building and Construction

Practical Project Management for Building and Construction covers the 14 knowledge areas of project management that are essential for successful projects in the construction ind…