Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kontoret som arbetsplats

Sök i Kontoret som arbetsplats

Our Iceberg is Melting

av John Kotter

Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner …

av Nicola Silberleitner
Our Iceberg is Melting

In Our Iceberg is Melting a simple fable about penguins illustrates how to conquer change, with profound lessons for working and living in an ever-changing world. This charming …

Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa

I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gem…


Microsoft Teams For Dummies Epilepsi i arbetslivet - - en vägledning World Without Email No Rules Rules
Microsoft Teams For Dummies av Rosemarie WitheeEpilepsi i arbetslivet - - en vägledning av Johan ZelanoWorld Without Email av Cal NewportNo Rules Rules av Reed Hastings

Joy at Work Humane Capital How The Corporate Culture Survival Guide
Joy at Work av Marie KondoHumane Capital av Vlatka HlupicHow av Dov SeidmanThe Corporate Culture Survival Guide av Edgar H. Schein