Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Marknadsundersökning

Sustainability Handbook

Marknadsundersökning : en handbok

av Lars Christensen
Sustainability Handbook

Today’s society is faced with a multitude of compounding and inter-related socio-ecological challenges. In order to adequately navigate this ‘sustainability challeng…

Marknadsundersökning : en handbok

Denna grundläggande handbok leder dig genom marknadsundersökningsprocessens alla moment, från den inledande problemanalysen, över metodval, urval och olika datainsamlingsteknike…


Business to Business Marketing The Voice of the Citizen Consumer Consumer Behaviour Buyer Personas
Business to Business Marketing av Nick EllisThe Voice of the Citizen Consumer Consumer Behaviour av Martin M. EvansBuyer Personas av Adele Revella

Trend-Driven Innovation Trustworthy Online Controlled Experiments Material Literacy in Eighteenth-Century Britain Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition
Trend-Driven Innovation av Henry MasonTrustworthy Online Controlled Experimen... av Ron KohaviMaterial Literacy in Eighteenth-Century... Multivariate Data Analysis: Pearson New... av Joseph Hair