Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Bolagsstyrning

Sök i Bolagsstyrning

Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska

av Martin Blom

Ansvarsfull verksamhetsstyrning

av Roland Almkvist
Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska

Hur kan en styrelse bidra till företagets framgång? Hur säkerställer man en fungerande relation mellan ägare, styrelse och ledning? Vilka teoretiska perspektiv dominerar bolagss…

Ansvarsfull verksamhetsstyrning

Styrning – vad är det? Är det kontroll och inskränkning i människors frihet och värdighet? Är det att skapa ordning och reda? Är det ett neutralt verktyg för att följa reg…


Corporate Governance Styrelsearbete i ägarledda företag Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid Corporate Governance and Accountability
Corporate Governance av Christine MallinStyrelsearbete i ägarledda företag av Lars-Henrik AnderssonFramgångsrikt styrelsearbete i en snabb... av Roland DansellCorporate Governance and Accountability av Jill Solomon

The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability Startup Boards Professional Networks in Transnational Governance Drömledarskapet : morgondagens viktigaste framgångsfaktorer
The Cambridge Handbook of Corporate Law... Startup Boards av Brad FeldProfessional Networks in Transnational... Drömledarskapet : morgondagens viktigas... av Svante Randlert