Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Företagsredovisning & bokföring

Sök i Företagsredovisning & bokföring

Revision

av Thomas Carrington

Management Control Systems

av Kenneth Merchant
Revision

Varför behövs revision? Vilken är revisorns roll i relation till övriga finansiella aktörer? Hur säkra och trovärdiga är företagens finansiella rapporter – och hur gör vi …

Management Control Systems

This best-selling and market-leading text gives students a thorough understanding of the core concepts and key topics of management control and related performance measurement a…


Kort om bokföring och bokslut Case i bokföring Management Accounting for Decision Makers 9th edition Cost-Benefit Analysis
Kort om bokföring och bokslut av Mattias HaraldssonCase i bokföring av Helén HolmgrenManagement Accounting for Decision Make... av Peter AtrillCost-Benefit Analysis av Anthony E. Boardman

Cost-Benefit Analysis Edison in the Boardroom Revisited Forensic Analytics Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings
Cost-Benefit Analysis av Anthony E. BoardmanEdison in the Boardroom Revisited av Suzanne S. HarrisonForensic Analytics av Mark J. NigriniMergers, Acquisitions, and Corporate Re... av Patrick A. Gaughan