Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ekonomisk historia

Sök i Ekonomisk historia

Vad är ekonomisk historia?

av Lars Ahnland

Vår världs ekonomiska historia. D. 1, Den förindustriella t…

av Johan Söderberg
Vad är ekonomisk historia?

Boken är ett unikt nationellt projekt genom dess representation av författare från samtliga svenska lärosäten som undervisar i ekonomisk historia på alla utbildningsnivåer. Boke…

Vår världs ekonomiska historia. D. 1, Den förindustriella tiden

Vår världs ekonomiska historia – den förindustriella tiden ger en bred översikt av de stora dragen i världens ekonomiska historia under flera tusen år, från mänsklighetens…


Skilled Labour and Professionalism in Ancient Greece and Rome The States of the Manors of Westminster Abbey c.1300 to 1422 Part 2 Sveriges ekonomiska historia The States of the Manors of Westminster Abbey c.1300 to 1422 Part 1
Skilled Labour and Professionalism in A... The States of the Manors of Westminster... Sveriges ekonomiska historia av Lars MagnussonThe States of the Manors of Westminster...

De ekonomiska idéernas historia Global Economic History: A Very Short Introduction An Economic History of Twentieth-Century Europe An Economic History of Twentieth-Century Europe
De ekonomiska idéernas historia av Martin KraghGlobal Economic History: A Very Short I... av Robert C. AllenAn Economic History of Twentieth-Centur... av Ivan T. BerendAn Economic History of Twentieth-Centur... av Ivan T. Berend