Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Politiska kampanjer & politisk reklam

Sök i Politiska kampanjer & politisk reklam

Opinionsbildning

av Olof Petersson

Political Languages in the Age of Extremes

Opinionsbildning

Opinionsbildning ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Strategisk kommunika…

Political Languages in the Age of Extremes

The short twentieth century was an age of total wars and aggressive ideological struggles. It was also an age of growing linguistic awareness in the political sphere. Communist,…


Post-Truth, Fake News and Democracy Political Public Relations Mindf*ck Language and Neoliberal Governmentality
Post-Truth, Fake News and Democracy av Johan FarkasPolitical Public Relations Mindf*ck av Christopher WylieLanguage and Neoliberal Governmentality

American Pop Art in France Strategic Thinking for Advertising Creatives Activism and Rhetoric Green Parties in Europe
American Pop Art in France av Liam ConsidineStrategic Thinking for Advertising Crea... av Alice Kavounas TaylorActivism and Rhetoric Green Parties in Europe