Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Folkopinion & opinionsundersökningar

Sök i Folkopinion & opinionsundersökningar

Den allmänna opinionen : en introducerande handbok

av Mikael Gilljam

Opinionsbildning

av Olof Petersson
Den allmänna opinionen : en introducerande handbok

Den allmänna opinionen är en introducerande handbok som ger en bred översikt över olika frågor om opinion och demokrati.Boken tar avstamp i fem huvudfrågor:– Vad är opinio…

Opinionsbildning

Opinionsbildning ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Strategisk kommunika…

Euroscepticism and the Future of European Integration Public Diplomacy Mapping and Measuring Deliberation The Oxford Handbook of Political Behavior
Euroscepticism and the Future of Europe... av Catherine E. De VriesPublic Diplomacy av Nicholas J. CullMapping and Measuring Deliberation av Andre BachtigerThe Oxford Handbook of Political Behavi... av Oxford Editor