Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Mänskliga rättigheter

Sök i Mänskliga rättigheter

Barns och ungas rättigheter i utbildning

av Ann Quennerstedt

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen : handledning och…

av Linda Palm
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och…

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen : handledning och inspiration

Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen handledning och inspirationHandledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med mappen Kompisböcker baserade på barnkonve…


Funny Weather Frihet och solidaritet : om hälsa som en mänsklig rättighet A Vindication of the Rights of Woman A Vindication of the Rights of Woman
Funny Weather av Olivia LaingFrihet och solidaritet : om hälsa som e... av Timothy SnyderA Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftA Vindication of the Rights of Woman av Mary Wollstonecraft

A Vindication of the Rights of Woman A Vindication of the Rights of Woman Du blir vad du säger : om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal Barnkonventionen : en kommentar
A Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftA Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftDu blir vad du säger : om hatspråk, ytt... Barnkonventionen : en kommentar av Maria Grahn-Farley