Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Politisk kontroll & politiska friheter

Sök i Politisk kontroll & politiska friheter

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen - handledning

av Linda Palm

Barns och ungas rättigheter i utbildning

av Ann Quennerstedt
Kompisböcker baserade på Barnkonventionen - handledning

Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen handledning och inspirationHandledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med mappen Kompisböcker baserade på barnkonve…

Barns och ungas rättigheter i utbildning

Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och…


Martin Luther King : ett liv Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter Till försvar för det öppna samhället Det här är inte propaganda : kriget om sanningen
Martin Luther King : ett liv av Tomas DömstedtLekande rätt : en förskola för barnets... av Fanny DavidssonTill försvar för det öppna samhället av George SorosDet här är inte propaganda : kriget om... av Peter Pomerantsev

Glöd och visdom : mina vägvisare för barnets rättigheter Vi måste börja med barnen Implementering av barnkonventionen : med hjärta och hjärna Perspektiv på barnkonventionen - Forskning, teori och praktik
Glöd och visdom : mina vägvisare för ba... av Lars H. GustafssonVi måste börja med barnen av Ylva MårtensImplementering av barnkonventionen : me... av Marie Lundin KarphammarPerspektiv på barnkonventionen - Forskn... av Annika Andersson