Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Politisk kontroll & politiska friheter

Sök i Politisk kontroll & politiska friheter

Glöd och visdom : mina vägvisare för barnets rättigheter

av Lars H. Gustafsson

Democratization

av Ronald F. Inglehart
Glöd och visdom : mina vägvisare för barnets rättigheter

Från januari 2020 gäller FN:s barnkonvention som svensk lag. En stark förespråkare för detta är en av våra mest kända barnrättskämpar, Lars H Gustafsson. Här tecknar han levande…

Democratization

Democratization is the most comprehensive volume on this critical field of contemporary politics, with insightful coverage of the key theories, actors, dynamics, and development…


Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter Till försvar för det öppna samhället Martin Luther King : ett liv Barns och ungas rättigheter i utbildning
Lekande rätt : en förskola för barnets... av Fanny DavidssonTill försvar för det öppna samhället av George Soros15+Martin Luther King : ett liv av Tomas DömstedtBarns och ungas rättigheter i utbildning av Ann Quennerstedt

Den allmänna opinionen : en introducerande handbok Perspektiv på barnkonventionen - Forskning, teori och praktik Det här är inte propaganda : kriget om sanningen Barnkonventionen : en kommentar
Den allmänna opinionen : en introducera... av Mikael GilljamPerspektiv på barnkonventionen - Forskn... Det här är inte propaganda : kriget om... av Peter PomerantsevBarnkonventionen : en kommentar av Maria Grahn-Farley