Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Politisk kontroll & politiska friheter

Sök i Politisk kontroll & politiska friheter

Barns och ungas rättigheter i utbildning

av Ann Quennerstedt

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen : handledning och…

av Linda Palm
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och…

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen : handledning och inspiration

Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen handledning och inspirationHandledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med mappen Kompisböcker baserade på barnkonve…


Dagar i Belarus A Vindication of the Rights of Woman A Vindication of the Rights of Woman A Vindication of the Rights of Woman
Dagar i Belarus av Julia TsimafejevaA Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftA Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftA Vindication of the Rights of Woman av Mary Wollstonecraft

A Vindication of the Rights of Woman Frihet och solidaritet : om hälsa som en mänsklig rättighet Du blir vad du säger : om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal The Gulag Archipelago
A Vindication of the Rights of Woman av Mary WollstonecraftFrihet och solidaritet : om hälsa som e... av Timothy SnyderDu blir vad du säger : om hatspråk, ytt... The Gulag Archipelago av Aleksandr Solzhenitsyn