Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Regionala och lokal självstyrelse

Sök i Regionala och lokal självstyrelse

Moderna kommuner

av Stig Montin

Kommunala bolag : styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande

Moderna kommuner

Förnyelse och förändring är honnörsord i landets kommuner och har så varit under de senaste decennierna. Den nationella politiken förändras, medborgarna förändras, nya idéer om …

Kommunala bolag : styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att kommuner bildar, äger och driver aktiebolag. Bolagsformen anses bland annat vara mer kostnadseffektiv jämfört med …


The Collaborative Leadership Fieldbook Peace Skills Innovation in the Public Sector An Introduction to African Politics
The Collaborative Leadership Fieldbook av David D. ChrislipPeace Skills av Ronald S. KraybillInnovation in the Public Sector An Introduction to African Politics av Alex Thomson

Bron över Blood River : afrikanderna i det nya Sydafrika Det kommunale laboratorium Det kommunale laboratorium The Case for Non-Sovereignty
Bron över Blood River : afrikanderna i... av Kajsa NormanDet kommunale laboratorium Det kommunale laboratorium The Case for Non-Sovereignty