Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Offentlig administration

Sök i Offentlig administration

Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrn…

av Patrik Hall

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

av Niklas Gustafsson
Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrning av den svenska förvaltningen

Hur gör regeringen när den styr? På vilket sätt är myndigheterna beroende av politiken? Gör förvaltningen som politikerna vill eller är det annat som spelar in? I den här boken …

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvalt…


Public Management Reform Public Management Reform Implementering i politik och förvaltning Understanding and Managing Public Organizations
Public Management Reform av Christopher PollittPublic Management Reform av Christopher PollittImplementering i politik och förvaltning av Evert VedungUnderstanding and Managing Public Organ... av Hal G. Rainey

Den kommunala statliga ämbetsmannen Att skapa helhet i offentlig sektor : tankar om tvärsektoriellt arbete The Palgrave Handbook of the European Administrative System Algorithmic Regulation
Den kommunala statliga ämbetsmannen av Vicki JohanssonAtt skapa helhet i offentlig sektor : t... av Petra SvenssonThe Palgrave Handbook of the European A... Algorithmic Regulation