Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Offentlig administration

Sök i Offentlig administration

Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrn…

av Patrik Hall

The Responsible Administrator

av Terry L. Cooper
Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrning av den svenska förvaltningen

Hur gör regeringen när den styr? På vilket sätt är myndigheterna beroende av politiken? Gör förvaltningen som politikerna vill eller är det annat som spelar in? I den här boken …

The Responsible Administrator

This is the substantially revised edition of the classic book The Responsible Administrator the book that has guided professionals and students alike as they grapple with the ch…


Den kommunala statliga ämbetsmannen Public Management Reform Implementering i politik och förvaltning Public Participation for 21st Century Democracy
Den kommunala statliga ämbetsmannen av Vicki JohanssonPublic Management Reform av Christopher PollittImplementering i politik och förvaltning av Evert VedungPublic Participation for 21st Century D... av Tina Nabatchi

Understanding and Managing Public Organizations Smart Communities Utvärdering och kontroll - Tilltro och ansvarsutkrävande i demokratin Experimentalist Governance in the European Union
Understanding and Managing Public Organ... av Hal G. RaineySmart Communities av Suzanne W. MorseUtvärdering och kontroll - Tilltro och... av Jan-Eric FuruboExperimentalist Governance in the Europ...