Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Fritidsaktiviteter

Sök i Fritidsaktiviteter

Specialpedagogik för fritids : en grundbok

av Annelie Karlsson

Autism och ADHD i fritidshemmet

av Cajsa Jahn
Specialpedagogik för fritids : en grundbok

Fritids är en viktig verksamhet som ibland finns i skuggan av skolans verksamhet. I denna bok lyfts fritidshem fram och får den uppmärksamhet de förtjänar och behöver. Bokens fo…

Autism och ADHD i fritidshemmet

Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids?Hur kan pedagogen med en…


Fritidshemmets uppdrag : ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och lärande Leda fritidshemmet : praktika för skolledare Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation Fritidshemmet - - fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan
Fritidshemmets uppdrag : ett helhetsper... av Margareta SchröderLeda fritidshemmet : praktika för skoll... av Ann S. PihlgrenEntreprenöriell fritidspedagogik : att... av Helena AckesjöFritidshemmet - - fritidslärares uppdra...

Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera Fritidshemmet - uppdrag och juridik Perspektiv i fritidshem Ungdomars fritidsaktiviteter : deltagande, möjligheter och konsekvenser
Fritidshemmets mål och resultat : att p... av Ann S. PihlgrenFritidshemmet - uppdrag och juridik av Helene RoslundPerspektiv i fritidshem av Linnéa HolmbergUngdomars fritidsaktiviteter : deltagan... av Kristina Alstam