Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Undervisningsskicklighet & undervisningsteknik

Sök i Undervisningsskicklighet & undervisningsteknik

Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan

Förskolans yngsta barn : perspektiv på omsorg, lärande och …

Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan

Boken Förskola, barn och undervisning – didaktik i förskolan är en antologi med fokus på hur vetenskapliga undersökningar i didaktik kan genomföras inom ramen för förskola…

Förskolans yngsta barn : perspektiv på omsorg, lärande och lek

Denna bok handlar om hur man i förskolan arbetar med de yngsta barnen som ibland är en förbisedd grupp trots att de utgör hälften av alla barn i förskolans verksamhet. Dessa bar…


Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken Innehållets didaktik i förskolan Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola Förskollärarens metod och vetenskapsteori
Den fria lekens pedagogik : teori och p... av Birgitta Knutsdotter OlofssonInnehållets didaktik i förskolan Delaktighet : reflekterande undervisnin... av Françoise DuboisFörskollärarens metod och vetenskapsteo... av Annica Löfdahl Hultman

Det tänkande klassrummet Samspelsbar och samtalsklar : om samtal i förskolan och skolan Källkritik på schemat : det kritiska tänkandets didaktik Relationellt ledarskap i klassrummet : Så skapas magi
Det tänkande klassrummet av Ann S. PihlgrenSamspelsbar och samtalsklar : om samtal... av Margareta ÖhmanKällkritik på schemat : det kritiska tä... av Anna RosenqvistRelationellt ledarskap i klassrummet :... av Åsa Hirsh