Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Undervisning för särskilda grupper & personer med särskilda behov

Sök i Undervisning för särskilda grupper & personer med särskilda behov

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrumm…

av Pirjo Lahdenperä

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga …

av Ann Ahlberg
Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, til…

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och te…


Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik Mångfaldens förskola - Flerspråkighet, omsorg och undervisning
Elevers olikheter : och specialpedagogi... av Bengt PerssonSpecialpedagogiska aspekter på förskola... av Kristian LutzAutism och ADHD i skolan : handbok i ty... av Anna SjölundMångfaldens förskola - Flerspråkighet,... av Anniqa Sandell Ring

Autism och ADHD i fritidshemmet Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Specialpedagogik för fritids : en grundbok
Autism och ADHD i fritidshemmet av Cajsa JahnSpecialpedagogik 1 av Sonja Svensson HöstfältSpecialpedagogik 2 av Monica JohanssonSpecialpedagogik för fritids : en grund... av Annelie Karlsson