Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Yrkesutbildning

Sök i Yrkesutbildning

Handledning och praktisk yrkesteori

av Per Lauvås

Yrkesutbildning på undantag? - Att bryta den låga attraktio…

av Kenneth Abrahamsson
Handledning och praktisk yrkesteori

Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka…

Yrkesutbildning på undantag? - Att bryta den låga attraktionskraften

2011 är ett viktigt år för den svenska gymnasieutbildningen. Genom en omfattande gymnasiereform, förkortad GY11, sjösattes den nya gymnasieskolan. Genom GY11 skulle yrkesutbildn…


VFU i praktiken : studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning Educating the Reflective Practitioner Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv Designing and Implementing Mathematics Instruction for Students with Diverse Learning Needs
VFU i praktiken : studentens handbok fö... av Lilja CajvertEducating the Reflective Practitioner av Donald A. SchonYrkesutbildning : mellan skola och arbe... Designing and Implementing Mathematics... av Pamela Hudson

Learning Theories Smart Calling Applied Behavior Analysis, Global Edition Applied Behavior Analysis
Learning Theories av Dale SchunkSmart Calling av Art SobczakApplied Behavior Analysis, Global Editi... av John CooperApplied Behavior Analysis av John Cooper