Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Yrkesvägledning

Sök i Yrkesvägledning

Handledning och praktisk yrkesteori

av Per Lauvås

VFU i praktiken : studentens handbok för verksamhetsförlagd…

av Lilja Cajvert
Handledning och praktisk yrkesteori

Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka…

VFU i praktiken : studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en obligatorisk, praktiskt inriktad kurs som förläggs i en klinisk verksamhet. Syftet med utbildningen är att studenten ska få möjlighet a…


The Fully Integrated Engineer Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv Yrkesutbildning på undantag? - Att bryta den låga attraktionskraften
The Fully Integrated Engineer av Steven T. CerriYrkesutbildning : mellan skola och arbe... Anställningsbarhet : perspektiv från ut... Yrkesutbildning på undantag? - Att bryt... av Kenneth Abrahamsson

Business Model You Designing Your Life Never Eat Alone Educating the Reflective Practitioner
Business Model You av Timothy ClarkDesigning Your Life av Bill BurnettNever Eat Alone av Keith FerrazziEducating the Reflective Practitioner av Donald A. Schon