Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Förskola

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och …

av Christian Eidevald
Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss f…


Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet Formulera : bild och projekt i förskolan Vad säger forskningen om svensk förskola? Att undervisa barn i förskolan
Att bli förskollärare : mångfacetterad... Formulera : bild och projekt i förskolan av Karin FurnessVad säger forskningen om svensk förskol... Att undervisa barn i förskolan av Elisabet Doverborg

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man? Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv ? exemplet förskolan Barns digitala aktiviteter : samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lä... av Karin AlnervikSystematiska analyser för utvärdering o... av Christian EidevaldFrån kvalitet till meningsskapande : po... av Gunilla DahlbergBarns digitala aktiviteter : samspel me... av Malin Nilsen