Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Lärare

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Handbok i klassrumsledarskap

av Jonas Nilsson
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoret…

Handbok i klassrumsledarskap

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. I Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkre…


Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan Konflikthantering i professionellt lärarskap Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Lyhörda lärare :  professionellt relationsbyggande i förskola och skola
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lä... av Karin AlnervikKonflikthantering i professionellt lära... Lärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinLyhörda lärare : professionellt relati... av Anneli Frelin

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Kollegialt lärande Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning
Respekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudLäraryrkets etik och värdepedagogiska p... av Gunnel ColnerudKollegialt lärande av Elisabeth Åsén NordströmLärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts Dahlkwist