Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kursplanering & kursutveckling

Sök i Kursplanering & kursutveckling

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som gru…

av Jonas Stier

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska princip…

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund

Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad…

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension

Denna reviderade 12:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument:• Skollagen (2010:800)• Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2016)• Läroplan för grundskola…


Montessoripedagogik i skolan - en väg mot målen:Kunskapsplan för montessoriskolor Mindset Mathematics Läroplanen, barnen och jag Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan
Montessoripedagogik i skolan - en väg m... Mindset Mathematics av Jo BoalerLäroplanen, barnen och jag av Leif StrandbergLärandets grogrund : perspektiv och för... av Ingrid Pramling Samuelsson

The National Curriculum Outdoors: KS1 Picture Pedagogy Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: Pearson New International Edition Adaptive Strategies for Small-Handed Pianists
The National Curriculum Outdoors: KS1 av Deborah LambertPicture Pedagogy av Professor Emeritus Paul DuncumTaxonomy for Learning, Teaching, and As... av Lorin AndersonAdaptive Strategies for Small-Handed Pi... av Lora Deahl