Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Inkluderande / sammanhållen utbildning

Sök i Inkluderande / sammanhållen utbildning

Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola oc…

Den inkluderande förskolan : en handbok

av Pia Håland Anveden
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsut…

Den inkluderande förskolan : en handbok

Den kulturella mångfalden i förskolan ställer höga krav på personal och chefer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att ku…


Inkluderande matematikundervisning : tidiga insatser i FK-6 Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter Race Talk and the Conspiracy of Silence
Inkluderande matematikundervisning : ti... av Helena RoosInterkulturell pedagogisk kompetens : i... av Hans LorentzInterkulturell religionsdidaktik : utma... Race Talk and the Conspiracy of Silence av Derald Wing Sue

Effective Inclusive Schools Cracking the Digital Ceiling Research Methods for Social Justice and Equity in Education Global Citizenship Education: A Critical Introduction to Key Concepts and Debates
Effective Inclusive Schools av Thomas HehirCracking the Digital Ceiling Research Methods for Social Justice and... av Professor Liz AtkinsGlobal Citizenship Education: A Critica... av Edda Sant