Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Inkluderande / sammanhållen utbildning

Sök i Inkluderande / sammanhållen utbildning

Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola oc…

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar : Inkludering oc…

av Johanna Lundqvist
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsut…

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar : Inkludering och specialpedagog

Den här boken handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Författaren beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon pre…


Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år - Lärande och utveckling genom samarbete Inkluderande matematikundervisning : tidiga insatser i FK-6 Den inkluderande förskolan : en handbok Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
Kooperativt lärande i förskolan och sko... av Lisa FohlinInkluderande matematikundervisning : ti... av Helena RoosDen inkluderande förskolan : en handbok av Pia Håland AnvedenInterkulturell pedagogisk kompetens : i... av Hans Lorentz

Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter Inkludering och socialt kapital : skolan och ungdomars välbefinnande Race Talk and the Conspiracy of Silence Didaktisk arbeid
Interkulturell religionsdidaktik : utma... Inkludering och socialt kapital : skola... av Bengt PerssonRace Talk and the Conspiracy of Silence av Derald Wing SueDidaktisk arbeid av Kitt Lyngsnes