Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Pedagogisk filosofi & teori

Sök i Pedagogisk filosofi & teori

Skolan, demokratin och de unga medborgarna

av Joakim Ekman

Utbildningsvetenskap för förskolan

av Bim Riddersporre
Skolan, demokratin och de unga medborgarna

Det är en vanlig föreställning att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, och mer specifikt u…

Utbildningsvetenskap för förskolan

Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formuler…


På vetenskaplig grund : en vetenskapsteoretisk vägledning för lärare och lärarstudenter Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet
På vetenskaplig grund : en vetenskapste... av Corrado MattaDidaktiken efter Vygotskij : design för... av Staffan SelanderUtveckla utbildning : vetenskaplig grun... av Anette JahnkeGrundbok i kooperativt lärande : vägen... av Niclas Fohlin

Skolans värdegrund 2.0 Bortom PISA Allmändidaktik : vetenskap för lärare Barngruppens storlek i förskolan : konsekvenser för utveckling och kvalitet
Skolans värdegrund 2.0 av David O. KronlidBortom PISA av Joakim LandahlAllmändidaktik : vetenskap för lärare Barngruppens storlek i förskolan : kons... av Pia Williams