Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Inlärning

Positivt beteendestöd i omsorg och skola : En introduktion

av Peter Karlsson

Skriva för att lära

av Olga Dysthe
Positivt beteendestöd i omsorg och skola : En introduktion

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som främjar utveckling och livskvalitet. PBS förebygger och minskar problemskapande beteenden för personer som på olika sätt …

Skriva för att lära

Detta är en introduktionsbok som visar att skrivandet är ett viktigt redskap för lärande och tankeutveckling. Läsaren introduceras i olika sätt att läsa och föra anteckningar, o…


Hjärnvägen till inlärning : rörelser som sätter hjärnan på spåret Lärande Goda lärmiljöer för barn Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer
Hjärnvägen till inlärning : rörelser so... av Lars-Eric BergLärande av Knud IllerisGoda lärmiljöer för barn av Grethe Kragh-MüllerEstetiska lärprocesser : upplevelser, p...

Lära eller läras : om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet Lärande och kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan Undervisningsteknologi
Lära eller läras : om kompetens och utb... av Otto GranbergLärande och kulturella redskap : om lär... av Roger SäljöInlärning och omvärldsuppfattning : en... av Ference MartonUndervisningsteknologi av Burrhus Skinner