Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Brottsorsaker & brottsförebyggande

Sök i Brottsorsaker & brottsförebyggande

Kriminologi och poliskunskap : mötet mellan forskning och p…

Respectable Citizens - Shady Practices

av Stephen Farrall
Kriminologi och poliskunskap : mötet mellan forskning och praktik

Engagemang, samverkan och kunskap är grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kunskap – framtagen genom forskni…

Respectable Citizens - Shady Practices

Respectable Citizens - Shady Practices seeks to explore a previously neglected aspect of crime in modern society - namely those crimes that are committed by otherwise 'respectab…


Neighbourhood Policing Place Matters Place Matters The Oxford Handbook of Crime Prevention
Neighbourhood Policing av Martin InnesPlace Matters av David WeisburdPlace Matters av David WeisburdThe Oxford Handbook of Crime Prevention av Brandon C. Welsh

Saving Children from a Life of Crime Does Immigration Increase Crime? Övervakning och integritet : teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet When Men Murder Women
Saving Children from a Life of Crime av David P. FarringtonDoes Immigration Increase Crime? av Francesco FasaniÖvervakning och integritet : teknik, sk... When Men Murder Women av R. Emerson Dobash