Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Socialt arbete

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

av Christer Cederlund
Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

Författarna beskriver socialpedagogik som ett kunskapsområde i det akademiska ämnet socialt arbete och ger rikliga exempel på socialpedagogiska tillämpningar i arbete med männis…


Förstå socialt arbete Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis Grupphandledning : med yrkesverksamma inom vård och omsorg Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
Förstå socialt arbete av Martin BörjesonIntersektionalitet i socialt arbete, 2... av Tina MattssonGrupphandledning : med yrkesverksamma i... av Mona PertoftLevande socialt arbete : vardagsliv, sö... av Marcus Herz

Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person Kritiskt socialt arbete Metoder för forskning i socialt arbete ?hur, var och varför?
Människor behöver människor : att lyssn... av Philip LalanderRelationer i socialt arbete : i gränsla... Kritiskt socialt arbete Metoder för forskning i socialt arbete... av Dahlstedt (red.)