Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Socialt arbete

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

av Christer Cederlund
Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

Författarna beskriver socialpedagogik som ett kunskapsområde i det akademiska ämnet socialt arbete och ger rikliga exempel på socialpedagogiska tillämpningar i arbete med männis…


Socialt arbete : en grundbok Förstå socialt arbete Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda
Socialt arbete : en grundbok av Anna MeeuwisseFörstå socialt arbete av Martin BörjesonLevande socialt arbete : vardagsliv, sö... av Marcus HerzMänniskor behöver människor : att lyssn... av Philip Lalander

Modern teoribildning i socialt arbete Kritiskt socialt arbete Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person Motivationsarbete
Modern teoribildning i socialt arbete av Malcolm PayneKritiskt socialt arbete Relationer i socialt arbete : i gränsla... Motivationsarbete av Per Revstedt