Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sociala stöd- & förmånssystem

Sök i Sociala stöd- & förmånssystem

Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från for…

Ekonomiskt bistånd intervention i teori och praktik

av Rickard Ulmestig
Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från forskning och praktik

I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar och dynamiker mellan barndom och utsatthet av några av Sveriges främsta forskare. - Vilka möjligheter har barn och unga …

Ekonomiskt bistånd intervention i teori och praktik

Ekonomiskt bistånd är ett av de mestgrund­läggande uppdragen för ett välfärdssamhälle och har en genomgripandebetydelse för de fattigaste i samhället. Det bygger på mycket gamla…


Socialpolitik Den röda tråden i social barnavård : processer, samband och delaktighet Disciplinering, femininitet och tvångsvård : tjejers vardag vid särskilda ungdomshem Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap - barnets väg genom Barnahus
Socialpolitik av Jonas OlofssonDen röda tråden i social barnavård : pr... av Anne ForssellDisciplinering, femininitet och tvångsv... av Maria Andersson VogelDelaktighet genom kunskap, kontroll och... av Åsa Landberg

Framtidens välfärd - - hållbar styrning, organisering och ledning Avslagsmaskinen : byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring The Secret Life of Dorothy Soames Handbok : handläggning av felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd och misstänkt bidragsbrott
Framtidens välfärd - - hållbar styrning... Avslagsmaskinen : byråkrati och avhuman... av Niklas AltermarkThe Secret Life of Dorothy Soames av Justine CowanHandbok : handläggning av felaktiga utb... av Branislav Nikolic