Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Socialvård & social service

Sök i Socialvård & social service

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Polishandboken

av Andreas Elmebo
Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…

Polishandboken

Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte…


Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från forskning och praktik
Omsorgsboken : möjligheter och svårighe... Socialpedagogik : pedagogiskt socialt a... av Christer CederlundMellan makt och hjälp : om det flertydi... av Greta Marie SkauBarn & unga i utsatta livssituationer :...

Förstå socialt arbete Privatizing Welfare Services Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre
Förstå socialt arbete av Martin BörjesonPrivatizing Welfare Services av Henrik JordahlLevande socialt arbete : vardagsliv, sö... av Marcus HerzPlanering och dokumentation av vård och... av Jan Florin