Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Genusvetenskap, genusgrupper

Sök i Genusvetenskap, genusgrupper

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Genus

av Mia Eriksson
Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Genus

Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det. Boken lyfter centrala teorie…


En rosa pedagogik: : jämställdhetspedagogiska utmaningar Att uppfinna världen : hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet Kvinnosaker Lärande och jämställdhet i förskola och skola
En rosa pedagogik: : jämställdhetspedag... av Hillevi Lenz TaguchiAtt uppfinna världen : hur historiens s... av Katrine MarcalKvinnosaker av Karin CarlssonLärande och jämställdhet i förskola och... av Mia Heikkilä

Internationella relationer : könskritiska perspektiv Om könets existens : tankar om den nya synen på kön Genusdoktrinen Jag, Caroline
Internationella relationer : könskritis... Om könets existens : tankar om den nya... av Kajsa Ekis EkmanGenusdoktrinen av Ivar ArpiJag, Caroline av Caroline Farberger