Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Funktionshinder: sociala aspekter

Sök i Funktionshinder: sociala aspekter

Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell…

Arbetsliv för alla - funktionsnedsättning och arbete

Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning

Den 6:e upplagan av boken har fått en ökad forskningsbaserad och vetenskaplig tyngd. Nya kapitel har tillkommit och hela boken har uppdaterats och omarbetats. Till exempel har d…

Arbetsliv för alla - funktionsnedsättning och arbete

Hur fungerar arbetsmarknaden i Sverige för personer med funktionsnedsättning? Är det fler personer med funktionsnedsättning i Sverige som är i arbete än i övriga EU-länder? Hur …


Att leva med psykisk funktionsnedsättning - - livssituation och effektiva vård- och stödinsatser Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättningar Äldre- och funktionshindersomsorg Föräldraskap och funktionsnedsättning
Att leva med psykisk funktionsnedsättni... av Elisabeth ArgentzellVård och omsorg om personer med funktio... av Ulrika HallbergÄldre- och funktionshindersomsorg av Maria BennichFöräldraskap och funktionsnedsättning av Ulrika Hallberg

Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder - Medborgarskap, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättn Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år Barn med särskilda behov : en kunskapsöversikt om funktionsnedsättning A Cultural History of Disability
Socialvetenskapliga perspektiv på funkt... av Rafael LindqvistUsla, elända och arma : samhällets utsa... Barn med särskilda behov : en kunskapsö... av Ulrika HallbergA Cultural History of Disability