Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sociala frågor & processer

Sök i Sociala frågor & processer

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…


Flocken Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Herrarna satte oss hit : om tvångsförflyttningarna i Sverige
Flocken av Johan AnderbergOmsorgsboken : möjligheter och svårighe... Nyanlända, interkulturalitet och flersp... av Pirjo LahdenperäHerrarna satte oss hit : om tvångsförfl... av Elin Anna Labba

Klubben Genus Factfulness : tio knep som hjälper dig förstå världen Slumpens barn : den osannolika berättelsen om när Sverige mötte Gambia
Klubben av Matilda Voss GustavssonGenus av Mia ErikssonFactfulness : tio knep som hjälper dig... av Hans RoslingSlumpens barn : den osannolika berättel... av Amat Levin