Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Religiösa institutioner & organisationer

Sök i Religiösa institutioner & organisationer

The Power of Now

av Eckhart Tolle

Livshjälp i en orolig tid : själavård i forskning och beprö…

The Power of Now

To make the journey into The Power of Now we need to leave our analytical mind and its false created self, the ego, behind. Surrender to the present moment, where problems do no…

Livshjälp i en orolig tid : själavård i forskning och beprövad erfarenhet

Vi lever i en tid som präglas av oreda, turbulens och oro. I en sådan tid hör själavård och andlig vägledning till kyrkans viktigaste praktiker. Boken Livshjälp i en orolig tid …


Belonging Kyrkopedagogik : att visa en kyrka med dialog, delaktighet och alla sinnen Conciliarism Practising The Power Of Now
Belonging av Simon, CBE SchamaKyrkopedagogik : att visa en kyrka med... Conciliarism av Paul VallierePractising The Power Of Now av Eckhart Tolle

Charters and Custumals of Shaftesbury Abbey, 1089-1216 Själavård : en grundbok Palladius of Helenopolis Den profetiska historien : en handbok i profeten Muhammads biografi
Charters and Custumals of Shaftesbury A... Själavård : en grundbok av Berit OkkenhaugPalladius of Helenopolis av Demetrios S. KatosDen profetiska historien : en handbok i... av Muhammad ibn 'Alawi al-Maliki