Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Västerländsk filosofi: upplysningen

Sök i Västerländsk filosofi: upplysningen

Dionysus after Nietzsche

av Adam Lecznar

The Enlightenment

av Dorinda Outram
Dionysus after Nietzsche

Dionysus after Nietzsche examines the way that The Birth of Tragedy (1872) by Friedrich Nietzsche irrevocably influenced twentieth-century literature and thought. Adam Lecznar a…

The Enlightenment

What is the Enlightenment? A period rich with debates on the nature of man, truth and the place of God, with the international circulation of ideas, people and gold. But did the…


The Enlightenment Upplysningens element : materia och världsbild under 1600- och 1700-talet Striden mellan fakulteterna Science Without God?
The Enlightenment av Dorinda OutramUpplysningens element : materia och vär... av Hjalmar ForsStriden mellan fakulteterna av Immanuel KantScience Without God?

The Enlightenment: A Very Short Introduction Teori om de moraliska känslorna Om den eviga freden Reason and Experience in Mendelssohn and Kant
The Enlightenment: A Very Short Introdu... av John RobertsonTeori om de moraliska känslorna av Adam SmithOm den eviga freden av Immanuel KantReason and Experience in Mendelssohn an... av Paul Guyer