Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Utvecklingsstudier

Sök i Utvecklingsstudier

Politics in the Developing World

Världen vi skapar : från Gud till marknaden

av Tomas Björkman
Politics in the Developing World

An impressive line-up of international contributors provides a comprehensive and accessible introduction to politics in the developing world. The first four parts explore the th…

Världen vi skapar : från Gud till marknaden

Mänskligheten befinner sig idag i ett märkligt tillstånd av kulturell vilsenhet, i en tidsepok som saknar tydliga berättelser om världen, historien och verkligheten. Samtidigt i…


Geographies of Development Tourism and Sustainable Development Goals Fundamentals of Sustainable Development Socio-Economic Development
Geographies of Development av Robert PotterTourism and Sustainable Development Goa... Fundamentals of Sustainable Development av Niko RoordaSocio-Economic Development av Adam Szirmai

From Recipients to Donors From Recipients to Donors Communication for Another Development The Paternalism of Partnership
From Recipients to Donors av Doctor Emma MawdsleyFrom Recipients to Donors av Doctor Emma MawdsleyCommunication for Another Development av Wendy QuarryThe Paternalism of Partnership av Maria Eriksson Baaz