Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Forskningsinformation

Sök i Forskningsinformation

Samhällsvetenskapliga metoder

av Alan Bryman

Att skriva en bra uppsats

av Lotte Rienecker
Samhällsvetenskapliga metoder

Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalita…

Att skriva en bra uppsats

Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som en guide genom uppsatsens a…


Studentens skrivhandbok Handbok i kvalitativa metoder Företagsekonomiska forskningsmetoder Källkritik
Studentens skrivhandbok av Kristina SchöttHandbok i kvalitativa metoder av Göran AhrneFöretagsekonomiska forskningsmetoder av Alan BrymanKällkritik av Torsten Thurén

Handbok i kvalitativ analys Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv Att utreda forska och rapportera
Handbok i kvalitativ analys av Andreas FejesKunskapens former : vetenskapsteori, fo... av Peter SohlbergForskningsprocessen : kvalitativa och k... av Henny OlssonAtt utreda forska och rapportera av Lars Torsten Eriksson