Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Biblioteks- & informationstjänster

Sök i Biblioteks- & informationstjänster

Biblioteken och juridiken

av Susanna Broms

Lärande och bildning

av Gudrun Nyberg
Biblioteken och juridiken

Måste ett bibliotek låna ut sina böcker? Får ett bibliotek lämna ut låntagares telefonnummer? Får ett bibliotek hyra ut videofilmer? Är uppgifterna om vem som använder en dator …

Lärande och bildning

Hundra år i Göteborg Lärande och bildning är en bok i rättan tid. Ämnet är i högsta grad aktuellt och debatterat. All utbildning har genomgått stora förändringar under det senas…


Skills to Make a Librarian Science Libraries in the Self Service Age IMPACT Learning The Role of the Electronic Resources Librarian
Skills to Make a Librarian Science Libraries in the Self Service A... av Alvin HutchinsonIMPACT Learning av Clarence MaybeeThe Role of the Electronic Resources Li... av George Stachokas

Managing Scientific Information and Research Data Information Science as an Interscience Research Methods Staff-Less Libraries
Managing Scientific Information and Res... av Svetla BaykouchevaInformation Science as an Interscience av Fanie de BeerResearch Methods Staff-Less Libraries av Carl Gustav Johannsen