Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkundervisning: Engelska

Sök i Språkundervisning: Engelska

Headway: Pre-intermediate: Student's Book with Online Pract…

Lärpocket Svenska som andraspråk : - För vilka elever och h…

av Anna Kaya
Headway: Pre-intermediate: Student's Book with Online Practice

Headway 5th edition provides fresh, relevant English instruction needed for success today. Headway and its award-winning authors, Liz and John Soars, are names that have become …

Lärpocket Svenska som andraspråk : - För vilka elever och hur ska undervisn

Det är många lärare och skolledare som har frågor om ämnet svenska som andraspråk, ofta eftersom skolans styrdokument inte är särskilt tydliga. Den här boken är ett stöd i arbet…


Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning De första årens engelska : förskoleklass till åk 6 - på vetenskaplig grund Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlärare English Grammar in Use Book with Answers
Ordens värld : svenska ord - struktur o... av Ingegerd EnströmDe första årens engelska : förskoleklas... av Gun LundbergSpråkdidaktik för sfi : att undervisa v... av Annika Norlund ShaswarEnglish Grammar in Use Book with Answers av Raymond Murphy

English for the Financial Sector Student's Book Advanced Grammar in Use with Answers Language Assessment for Classroom Teachers Essential Grammar in Use with Answers
English for the Financial Sector Studen... av Ian MacKenzieAdvanced Grammar in Use with Answers av Martin HewingsLanguage Assessment for Classroom Teach... av Lyle BachmanEssential Grammar in Use with Answers av Raymond Murphy