Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

AV-hjälpmedel & multimedia för språkstudier

Sök i AV-hjälpmedel & multimedia för språkstudier

Basic Dutch: A Grammar and Workbook

av Jenneke A. Oosterhoff

Danish: A Comprehensive Grammar

av Tom Lundskaer-Nielsen
Basic Dutch: A Grammar and Workbook

Basic Dutch: A Grammar and Workbook comprises an accessible reference grammar and related exercises in a single volume. This Workbook presents twenty-five individual grammar poi…

Danish: A Comprehensive Grammar

Danish: A Comprehensive Grammar presents a fresh and accessible description of the language, concentrating on the real patterns of use in modern Danish. The volume is organized …


Berlitz Phrase Book & Dictionary Danish (Bilingual dictionary) Rough Guides Phrasebook Danish (Bilingual dictionary) EXERCICES POUR TOUS GRAMMAIRE POUR TOUS
Berlitz Phrase Book & Dictionary Danish... av BerlitzRough Guides Phrasebook Danish (Bilingu... av APA Publications LimitedEXERCICES POUR TOUS av Tawfik Mekki-BerradaGRAMMAIRE POUR TOUS av Tawfik Mekki-Berrada

OSCAR - INTERAKTIVT CD-ROM FÖR FRANSKA PÅ GYMNASIET, STEG 3-7 Complete Hungarian Short Stories in Italian for Beginners Ruslan Russian 2
OSCAR - INTERAKTIVT CD-ROM FÖR FRANSKA... av Tawfik Mekki-BerradaComplete Hungarian av Zsuzsanna PontifexShort Stories in Italian for Beginners av Olly RichardsRuslan Russian 2 av John Langran