Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkundervisning: teori & metoder

Sök i Språkundervisning: teori & metoder

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Språkinriktad undervisning

av Maaike Hajer
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Språkinriktad undervisning

I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska.Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning…


Språkinriktad undervisning - - en handbok Texts, topics and tasks : teaching english in years 4-6 De första årens engelska  : förskoleklass till åk 6 Pragmatics
Språkinriktad undervisning - - en handb... av Maaike HajerTexts, topics and tasks : teaching engl... av Bo LundahlDe första årens engelska : förskolekla... av Gun LundbergPragmatics av George Yule

Language Assessment for Classroom Teachers English for Primary Teachers Doing Task-Based Teaching Analysing Learner Language
Language Assessment for Classroom Teach... av Lyle BachmanEnglish for Primary Teachers av Mary SlatteryDoing Task-Based Teaching av Dave WillisAnalysing Learner Language av Rod Ellis