Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkundervisning: teori & metoder

Sök i Språkundervisning: teori & metoder

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Språkinriktad undervisning

av Maaike Hajer
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Språkinriktad undervisning

I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska.Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning…


Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlärare De första årens engelska  : förskoleklass till åk 6 Pragmatics Analysing Learner Language
Språkdidaktik för sfi : att undervisa v... av Annika Norlund ShaswarDe första årens engelska : förskolekla... av Gun LundbergPragmatics av George YuleAnalysing Learner Language av Rod Ellis

Supporting Learners with Dyslexia in the ELT Classroom Language Assessment for Classroom Teachers English for Primary Teachers Second Language Acquisition
Supporting Learners with Dyslexia in th... av Michele DaloisoLanguage Assessment for Classroom Teach... av Lyle BachmanEnglish for Primary Teachers av Mary SlatterySecond Language Acquisition av Rod Ellis