Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkstudier & parlörer

Sök i Språkstudier & parlörer

Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfaren…

av Anna Kaya

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter

"Den här boken kan komma att utgöra en referenspunkt för samtalet om nyanländas skolgång under lång tid framåt och är ett måste för alla berörda och intresserade." Karin Alvehus…

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…


Kinesiska 1 Etablera Grammatik Hjälp ditt barn med engelska genom hela grundskolan och gymnasiet Språkarbete i alla ämnen
Kinesiska 1 av Meisang Wang FredmarkEtablera Grammatik av Torun EckerbomHjälp ditt barn med engelska genom hela... av Carol VordermanSpråkarbete i alla ämnen av Gun Hägerfelth

A Tour of C++ Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen : redskap för en didaktisk analys Språkinriktad undervisning Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet
A Tour of C++ av Bjarne StroustrupAtt dirigera undervisningen i naturvete... av Mattias LundinSpråkinriktad undervisning av Maaike HajerSkrivundervisning : processinriktat skr... av Catharina Tjernberg