Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Teckenspråk, punktskrift & annan språklig kommunikation

Sök i Teckenspråk, punktskrift & annan språklig kommunikation

Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola

av Arne Trageton

Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : e…

av Marianne Sonnby-Borgström
Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola

I denna bok presenterar Arne Trageton en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som ett centralt verktyg.…

Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv

Människan är biologiskt förberedd för social interaktion och vi formas i hög grad av de speciella sociala erfarenheter vi gör och den kultur vi är omgivna av. Våra biologiskt fö…


Lilla boken om tecken American Sign Language For Dummies with Online Videos Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna Teckenspråkets guldålder : teckenspråkigt döva i 1700- och 1800-talets europa. Första delen 1700-talet, Pionjärerna
Lilla boken om tecken av Anneli TisellAmerican Sign Language For Dummies with... av Adan R. PenillaMöjligheter med tecken för ungdomar och... av Maria Krafft HelgessonTeckenspråkets guldålder : teckenspråki... av Lennart Andersson

Norsk tegnspråk : en grunnbok Vi tecknar om lek inne! : en bok med enkla tecken och gester för dig som pratar med små barn Vi tecknar om lek ute! : en bok med enkla tecken och gester för dig som pratar med små barn Stora Rim & Ramsor : Olle & Mia
Norsk tegnspråk : en grunnbok av Arnfinn Muruvik Vonen0-3 årVi tecknar om lek inne! : en bok med en... av Anette Grundahl0-3 årVi tecknar om lek ute! : en bok med enk... av Anette GrundahlStora Rim & Ramsor : Olle & Mia av Anneli Tisell