Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Tvåspråkighet & flerspråkighet

Sök i Tvåspråkighet & flerspråkighet

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensi…

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på …

av Anne Kultti
Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdi…

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta va…


Flerspråkighet som resurs Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018 Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid Transspråkande i praktik och teori
Flerspråkighet som resurs Litteraciteter och flerspråkighet - Sym... Flerspråkiga elever : effektiv undervis... av Jim CumminsTransspråkande i praktik och teori av Gudrun Svensson

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever Lyft språket, lyft tänkandet - Språk och lärande Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan Framgång genom språket : verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever
Matematik för nyanlända och flerspråkig... av Saman AbdokaLyft språket, lyft tänkandet - Språk oc... av Pauline GibbonsSpråkstimulera och dokumentera i den fl... av Margareth SandvikFramgång genom språket : verktyg för sp... av Annika Löthagen